Dokumenty dwujęzyczne

Poniżej do pobrania dostępne już tłumaczenia dokumentów (lista aktualizowana).

PRAWNE

umowa użyczenia lokalu

MEDYCZNE

formularz danych do recepty

wywiad pediatryczny

wywiad chirurgiczny

wywiad anestezjologiczny

wywiad położniczo-ginekologiczny

wywiad neurologiczny

wywiad stomatologiczny

badanie psychiatryczne

OGÓLNE

słowniczki, rozmówki

URZĘDOWE

wniosek o nadanie numeru PESEL

MATERIAŁY EDUKACYJNE

linki do książek i materiałów edukacyjnych