Kontakt

Inicjatywa polskich stowarzyszeń tłumaczy, mająca na celu pomoc językową w kontaktach z osobami dotkniętymi wojną na Ukrainie.

Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy
Fundacja Freeling
Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy
Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich
Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPiS
Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce

Kontakt: pomoc@tlumaczedlaukrainy.pl